Ethiek

  1. Bridge is een denksport, dit vereist de nodige rust en stilte tijdens, maar ook na het spelen.

  2. Als je vroeger klaar bent aan een tafel, zorg er dan voor dat je de spelers aan de andere tafel niet stoort.

  3.  Je houding tegenover je partner is belangrijk, wanneer je denkt dat hij of zij een fout gemaakt heeft, praat er dan op een rustige manier over, wind je niet op en bedenk.... iedereen maakt wel eens een fout, geef zelf je eigen fouten toe. En vooral: feliciteer je partner met goed bied- en afspel.

  4. Respecteer de tegenpartij, geef geen commentaar op het bieden, noch spelen van je tegenstrevers. Geef alleen uitleg als ze je hier zelf uitdrukkelijk om vragen. Doe dat op een vriendelijke manier en zorg dat je niemand vernedert.

  5. Wees zelf bescheiden als je een moeilijk spel tot een goed einde brengt.

  6. Word zeker nooit persoonlijk, niet t.o.v. je eigen partner, noch t.o.v. de tegenstrevers.

  7. Wanneer er een spelovertreding gebeurt, roep dan de scheidsrechter of wedstrijdleider erbij, hij of zij kan de juiste beslissing nemen over het verdere verloop van het spel. Doe dit op een rustige en tactvolle manier. Voel je als tegenpartij hierdoor niet gekwetst, het is zeker niet de bedoeling de tegenpartij te intimideren maar op een correcte manier de spelregels toe te passen. In bridge zijn er nu eenmaal spelregels die moeten gerespecteerd worden.

  8. Ben je te laat om aan het laatste spel te beginnen, schrijf dan "niet gespeeld" op het scorebriefje, je krijgt hierdoor geen slechte score op dat spel toebedeeld, maar wel het gemiddelde van je andere spellen.

  9. Laat de anderen niet eindeloos op je wachten.

  10. Als wij ons met z'n allen hieraan proberen te houden, zal dit de sfeer binnen de club zeker ten goede komen en zo kan iedereen, beginner of gevorderde, op een aangename manier zijn mooie hobby beoefenen.